top of page

REKLAMACE & VRÁCENÍ

Informace o výkonu práva kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

1. Postup při odstoupení od smlouvy:

- Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.

- Kupující může pro vrácení zboží využít formulář odstoupení od smlouvy a odeslat jej prodávajícímu elektronicky prostřednictvím e-shopu, v tomto případě prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí formuláře.

- Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to prostřednictvím služby Zásilkovna na adresu prodejce-
Markéta Tůmová, Říčanova 749/ 27, Praha 6, 16900,

Po písemné dohodě s prodejcem, lze vrácené zboží zaslat na výdejní místo Zásilkovny 1) Zámečnictví Hippo ( Břevnovská 433/12, 169 00 Praha 6) nebo 2) La Piadina (Bělohorská 219/117, Praha 6).

V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

Při uzavření kupní smlouvy kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy.

2. Výměna zboží

Pokud chcete vyměnit zboží za jiné, je třeba nás informovat do 14 dní od doručení. Nejlépe telefonicky 737 24 35 36, nebo emailem marketa@jednodusejogai.cz, a ověřit tak dostupnost Vámi požadovaného zboží.

-í odešlete nám zakoupené zboží zpět na adresu:
Markéta Tůmová, Říčanova 749/ 27, Praha 6, 16900,
a na balíček napište slovo 'VÝMĚNA' abychom Váš požadavek vyřídili co nejdříve. Výměna bude provedena v co nejkratší době s ohledem na stav skladu.

V případě, že žádáte výměnu z důvodu chyby eshopu, náklady na odeslání nehradíte. Vždy nás kontaktujte předem a domluvte si postup výměny.

3. Reklamace

Po převzetí si zásilku vždy pečlivě překontrolujte, zda-li je kompletní, není porušený obal a obsah odpovídá Vaší objednávce, případné chybějící kusy. Porušený obal atd. reklamujte přímo u přepravce při převzetí zásilky. Ostatní nesrovnalosti v zásilce nám nahlaste co nejdříve, nejpozději však do 48 hodin od doručení zásilky na Vaší adresu a to písemně na marketa@jednodusemy.cz Reklamace jsou vyřizovány v zákonné lhůtě nejpozději však do 30ti dnů od převzetí vadného zboží.

Reklamované zboží zaslané na naší adresu nezasílejte na dobírku, takové zásilky nebudou akceptovány a budou zaslány zpět.

Zboží k reklamaci zašle nebo dodá kupující na naší adresu spolu s kopií dokladu o koupi a přesným popisem vady, bez těchto náležitostí nemůže být reklamace posouzena a vyřízena, tudíž bude vrácena zpět kupujícímu. (viz přiložený formulář - vzor reklamace)

Adresa kam reklamace zasílat: Markéta Tůmová, Říčanova 749/ 27, Praha 6, 16900, Pokud reklamace bude oprávněná, vyřídíme ji do 30 dní od přijetí zboží.

!!!! Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

  • Záruční doba běží od převzetí zboží.

  • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

  • Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnutazáruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp.od převzetí zboží s novou součástkou).

  • Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

  • V případech reklamace zjištěné při používání produktu, oznámte reklamaci, či požadavek na opravu nebo vrácení peněz písemně e-mailem na adresu marketa@jednodusemy.cz a nebo na tel. +(420) 737 243 536 (viz přiložený formulář - vzor reklamace)

bottom of page